Piotr Knaś

Stanowisko Forum Kraków w sprawie oszczędności energii elektrycznej w 2023 roku

Forum Kraków przygotowało stanowisko odnoszące się do kwestii zaoszczędzenia przez instytucje kultury, w tym przez domy i centra kultury 10% energii w 2023 (w porównaniu do 2022 roku). Cel ten dotyczy szerszej kategorii jednostek sektora publicznego, w tym instytucji kultury. W niniejszym stanowisku wskazujemy, że jakkolwiek cel jest istotny, to przeprowadzenie tej operacji w myśl założeń niniejszej ustawy spowoduje bardzo istotne problemy dla lokalnych instytucji kultury w szczególności domów i centrów kultury. Dlatego postulujemy aby lokalne instytucje kultury potraktować analogicznie jak placówki edukacyjne i program oszczędności energii wypracować na bazie wspólnych rozstrzygnięć i konsultacji. Jeśli obecne prawo nie zostanie zmienione, wiele lokalnych instytucji kultury będzie musiało ograniczyć działalność, ograniczyć godziny dostępu do infrastruktury kultury, zmniejszyć zakres działań kulturalnych, animacyjnych i edukacyjnych. Lista sygnatariuszy stanowiska liczy prawie 150 osób, bardzo dziękujemy za wsparcie. Niniejsze stanowisko przedstawimy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Prof. Piotrowi Glińskiemu. Mamy nadzieję, że zostanie ono uwzględnione.

Link do stanowiska razem z listą sygnatariuszy >>