Piotr Knaś

Nowa animacja

Forum Kraków to niezależne stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy osób zaangażowanych w rozwijanie animacji kultury. Rozpoczęliśmy naszą działalność w 2009 roku i od tamtej pory tworzymy otwartą przestrzeń do debat i dyskusji na temat animacji kultury. Nasza inicjatywa zaczęła się 14 lat temu i od tego czasu stale się rozwija.

Obecnie chcemy zaprosić Państwa do udziału w debacie, która ma na celu opracowanie nowych rozwiązań dla animacji kultury w Polsce. Uważamy, że animatorzy kultury stanowią istotną grupę zawodową, równorzędną twórcom i artystom. Są to tysiące osób angażujących się w działalność społeczną, kulturalną, animacyjną, edukacyjną i twórczą w swoich lokalnych społecznościach.

Animatorzy pracują zarówno w samorządowych instytucjach kultury, centrach społecznościowych jak i niezależnych organizacjach społecznych. Mogą działać zarówno jako zawodowcy pracujący na etatach czy samozatrudnieniu, jak i jako pasjonaci, którzy wolontaryjnie organizują swoje lokalne społeczności i tworzą niezależne projekty kulturalne. Wspólnie tworzymy przestrzeń uczestnictwa w kulturze, budujemy sceny kulturowe i odgrywamy istotną rolę w samorządowych wspólnotach lokalnych oraz demokracji lokalnej.

Podczas ostatniego NieKongresu Animatorów i Animatorek Kultury w Gdańsku opracowaliśmy listę aktualnych tematów, która będzie stanowiła fundament naszych przyszłych działań.

Mając na uwadze powyższą perspektywę, jako Forum Kraków rozpoczynamy debatę na temat nowych rozwiązań dla animacji kultury w Polsce. Naszym celem jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań dotyczących statusu zawodowego, finansowania, organizacji instytucji animacji kultury, kształcenia animatorów oraz zapewniania autonomii, samorządności i niezależności. Innymi słowy, chcemy lepiej zorganizować przestrzeń animacyjną zarówno na poziomie prawnym, jak i strategicznym, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym.

Zdajemy sobie sprawę z wielu inicjatyw, projektów zmian i dyskusji dotyczących transformacji w obszarze szeroko pojętych usług społecznych na poziomie lokalnym, takich jak edukacja, kultura, zdrowie publiczne czy polityki społeczne. Przyszłość animacji kultury będzie się kształtować w kontekście tego, jaka wizja państwa wyłoni się w obszarze kultury, jak samorządy będą zarządzać instytucjami kultury, oraz jaką przestrzeń organizacyjną uzyskają wspólnoty samorządowe poprzez samoorganizację społeczną.

Uważamy, że warto prowadzić dyskusję i przygotować rozwiązania, które będą reprezentatywne dla głosu samych animatorek i animatorów w tej sprawie.

Będziemy działać w czterech kolejnych krokach, zamierzamy:

  1. Przeprowadzić w środowisku animatorów i animatorek ankietę z zapytaniem, jakie mają oczekiwania dotyczące nowych rozwiązań systemowych dla animacji kultury w Polsce (styczeń 2024)
  2. Zbudować partycypacyjnie roczny plan spotkań i warsztatów Forum Kraków aby przejrzeć i przedyskutować wybrane kluczowe kwestie i pomysły zmian (luty 2024).
  3. Zrealizować cykl spotkań i warsztatów regionalnych, których efektem będzie raport o charakterze białej księgi z propozycjami zmian (marzec – grudzień 2024)
  4. Zaprezentować wyniki naszej pracy w gronie osób decydenckich (Senat i Sejm), aby wypracowaną propozycję uczynić elementem zmian w samorządowych i centralnych politykach kulturalnych odnoszących się do animacji kultury (styczeń – czerwiec 2025)

Zachęcamy wszystkich do współudziału w tym programie. Ważne są dla nas wszystkie propozycje tematów, kwestii, które mogłyby wejść do wspólnej agendy działań.