Spotkania

IV spotkanie Forum Kultury Mazowsze

Zbigniew Darda

Czwarte  spotkanie Forum Kultury Mazowsze, odbyło się w poniedziałek 15 maja 2012 r. w Teatrze Studio w Warszawie Głównym punktem programu było przedstawienie wniosków z prac w podstolikach  tematycznych związanych…

Seminarium „Zmiana społeczna” w Sławieńskim Domu Kultury

Aneta Olszacka

„Zmiana społeczna” – to tytuł kolejnego seminarium, które zostało zorganizowane 5 czerwca 2012 r. w ramach realizacji projektu „Zachodniopomorskie Forum Kultury- sieć animatorów w działaniu” dofinansowanego ze środków Ministra…

WIĘCEJ